ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : FT-RGN FD05V เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2 วัน 1 คืน (100320)
ทัวร์พม่า : FT-RGN FD05V เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2 วัน 1 คืน (100320)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,490
รหัสทัวร์ THF4-FD-MM-19DEC19-10MAR20
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน FD
ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์ชเวดากอง – พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี
เจดีย์กาบาเอ - ถ้ำมหาปาสาณคูหา - วัดโกทัตจี 
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต – วัดงาทัตจี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  - วัดบารมี -  โรงงานหยก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ชเวดากอง – พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี - เจย์ดีย์กาบาเอ - ถ้ำมหาปาสาณคูหา - วัดโกทัตจี
X อาหาร อาหาร
  2 เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ– เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต – วัดงาทัตจี – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดบารมี - โรงงานหยก -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ชเวดากอง – พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี - เจย์ดีย์กาบาเอ - ถ้ำมหาปาสาณคูหา - วัดโกทัตจี
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ– เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต – วัดงาทัตจี – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดบารมี - โรงงานหยก -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : FT-RGN FD05V เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2 วัน 1 คืน (100320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top