ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : FT–RGN FD08X พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน (310320)
ทัวร์พม่า : FT–RGN FD08X พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน (310320)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 2,999
รหัสทัวร์ THF4-FD-MM-2MAR-31MAR20
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน FD
กรุงย่างกุ้ง - เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – กรุงย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า – กรุงย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – กรุงย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า – กรุงย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : FT–RGN FD08X พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน (310320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top