ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : BT-MMR003 PG มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (270620)
ทัวร์พม่า : BT-MMR003 PG มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (270620)
เส้นทาง ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ THB11-PG-MM-7FEB-27JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์
X X อาหาร
  2 พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : BT-MMR003 PG มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (270620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top