ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : BT-JT01 SL มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (250620)
ทัวร์พม่า : BT-JT01 SL มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (250620)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 2,999
รหัสทัวร์ THB11-SL-MM-21NOV19-25JUN20
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน SL
ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดพระหินอ่อน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
13 - 13 เม.ย. 63
4,999
-
-
-
-
16 - 16 เม.ย. 63
4,999
-
-
-
-
23 - 23 เม.ย. 63
3,999
-
-
-
-
30 - 30 เม.ย. 63
3,999
-
-
-
-
07 - 07 พ.ค. 63
4,999
-
-
-
-
14 - 14 พ.ค. 63
3,999
-
-
-
-
21 - 21 พ.ค. 63
4,999
-
-
-
-
28 - 28 พ.ค. 63
4,999
-
-
-
-
04 - 04 มิ.ย. 63
3,999
-
-
-
-
11 - 11 มิ.ย. 63
4,999
-
-
-
-
18 - 18 มิ.ย. 63
4,999
-
-
-
-
25 - 25 มิ.ย. 63
4,999
-
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : BT-JT01 SL มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top