ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (250620)
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (250620)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-ID-6FEB-25JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ 
หาดจิมบารัน - ศูนย์ผ้าบาติก 
ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี 
วัดทานาห์ล็อต -  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) 
วัดปะวน  - วัดเมนดุท 
วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
วัดอูลันดานู บราตัน 
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ – หาดจิมบารัน
X X อาหาร
  2 ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ – หาดจิมบารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : BT-BAL002 FD มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 2 คืน (030420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,900
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top