ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-TG001 อินโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน (250620)
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-TG001 อินโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน (250620)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-ID-6FEB-25JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
บาหลี – วัดอูลูวาตู - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล
ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี
วัดเลมปูยางค์ - Heaven Gate
บาหลีสวิงค์ – กาแฟขี้ชะมด
วัดอูรันดานู บราตัน – วัดทานาต์ลอต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลูวาตู
X X อาหาร
  2 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเลมปูยางค์ - Heaven Gate
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 บาหลีสวิงค์ – กาแฟขี้ชะมด - วัดอูรันดานู บราตัน – วัดทานาต์ลอต
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดเบซากิห์ – บาหลี - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลูวาตู
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเลมปูยางค์ - Heaven Gate
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาหลีสวิงค์ – กาแฟขี้ชะมด - วัดอูรันดานู บราตัน – วัดทานาต์ลอต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดเบซากิห์ – บาหลี - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-TG001 อินโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : BT-BAL002 FD มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 2 คืน (030420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,900
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top