ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 TG มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4 วัน 3 คืน (120420)
ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 TG มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4 วัน 3 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THB11-TG-ID-10APR-12APR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน 
วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน 
หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ 
ตีร์ตากังกา - นาขั้นบันได 
บาหลี สวิงค์ - ร้าน Starbucks 
วัดบราตัน - ประตูฮันดารา 
ระบำเกอจัก - วิหารทานาต์ลอต 
ร้านกฤษณา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
X X อาหาร
  2 วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ - ตีร์ตากังกา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 นาขั้นบันได - บาหลี สวิงค์ - ร้าน Starbucks - วัดบราตัน - ประตูฮันดารา - ระบำเกอจัก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบิน - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - ปุระเบซากิห์ - ตีร์ตากังกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นาขั้นบันได - บาหลี สวิงค์ - ร้าน Starbucks - วัดบราตัน - ประตูฮันดารา - ระบำเกอจัก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - สนามบิน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 TG มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4 วัน 3 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : BT-BAL002 FD มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 2 คืน (030420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,900
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top