ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 79,900
รหัสทัวร์ THG6-TG-NZ-10APR-16APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
อ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว 
การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี 
ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต          
อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ 
เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น้ำตกฮูก้า 
ถ้ำหนอนเรืองแสง – เขาอีเดน
ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว 
สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
X X X
  2 สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน
X อาหาร อาหาร
  3 หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี - ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น้ำตกฮูก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ถ้ำหนอนเรืองแสง – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – เขาอีเดน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 อ๊อคแลนด์ – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี - ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น้ำตกฮูก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ถ้ำหนอนเรืองแสง – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – เขาอีเดน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อ๊อคแลนด์ – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 95,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 106,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 79,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 05 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 06 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top