ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Highlight New Zealand Nth-Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (100420)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Highlight New Zealand Nth-Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (100420)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ราคาเริ่มต้น 110,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-NZ-10APR-17APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
อ็อคแลนด์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ 
ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว
อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า
ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ 
ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ 
ชมการกระโดดบันจี้
เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
X X X
  2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง
X อาหาร อาหาร
  3 อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ -ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ -ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Highlight New Zealand Nth-Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 95,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 106,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 79,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 05 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 06 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top