ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 106,900
รหัสทัวร์ THB2-SQ-NZ-11APR-18APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน SQ
ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น 
ทะเลสาบเทคาโป – ทไวเซิล
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ 
อรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ 
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์
ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ 
ล่องเรือชมวาฬ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
X X X
  2 ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ –ทไวเซิล
X อาหาร อาหาร
  3 ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ –ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ไคร้สท์เชิร์ช-ล่องเรือชมวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ –ทไวเซิล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ –ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช-ล่องเรือชมวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 95,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 106,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 79,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 05 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 06 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top