ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZNRT09 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5D3N (เลทส์โก ฮานะโชกุน) (290420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZNRT09 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5D3N (เลทส์โก ฮานะโชกุน) (290420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 22,999
รหัสทัวร์ THZ1-SL-JP-7-29APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร X X
  5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
07 - 11 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
08 - 12 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
09 - 13 เม.ย. 63
33,999
41,999
33,999
-
-
10 - 14 เม.ย. 63
35,999
43,999
35,999
-
-
11 - 15 เม.ย. 63
35,999
43,999
35,999
-
-
12 - 16 เม.ย. 63
35,999
43,999
35,999
-
-
13 - 17 เม.ย. 63
33,999
41,999
33,999
-
-
14 - 18 เม.ย. 63
31,999
39,999
31,999
-
-
15 - 19 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
16 - 20 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
17 - 21 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
18 - 22 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
19 - 23 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
20 - 24 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
21 - 25 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
22 - 26 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
23 - 27 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
24 - 28 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
25 - 29 เม.ย. 63
23,999
31,999
23,999
-
-
26 - 30 เม.ย. 63
22,999
30,999
22,999
-
-
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
25,999
33,999
25,999
-
-
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
25,999
33,999
25,999
-
-
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
25,999
33,999
25,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZNRT09 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5D3N (เลทส์โก ฮานะโชกุน) (290420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top