ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู (150420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู (150420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 19,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-JP-10MAR-15APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ
พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
เมืองยามานาชิ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
X อาหาร X
  3 เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
อาหาร X อาหาร
  4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
อาหาร X X
  5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 14 มี.ค. 63
19,888
27,788
19,888
-
-
11 - 15 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
12 - 16 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
13 - 17 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
14 - 18 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
15 - 19 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
16 - 20 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
17 - 21 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
18 - 22 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
19 - 23 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
20 - 24 มี.ค. 63
23,888
31,788
23,888
-
-
21 - 25 มี.ค. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
22 - 26 มี.ค. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
23 - 27 มี.ค. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
24 - 28 มี.ค. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
26 - 30 มี.ค. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
27 - 31 มี.ค. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
31 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63
24,888
32,788
24,888
-
-
01 - 05 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
02 - 06 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
03 - 07 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
04 - 08 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
05 - 09 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
06 - 10 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
07 - 11 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
08 - 12 เม.ย. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
09 - 13 เม.ย. 63
30,888
38,788
30,888
-
-
10 - 14 เม.ย. 63
39,888
47,788
39,888
-
-
11 - 15 เม.ย. 63
39,888
47,788
39,888
-
-
12 - 16 เม.ย. 63
39,888
47,788
39,888
-
-
13 - 17 เม.ย. 63
35,888
43,788
35,888
-
-
14 - 18 เม.ย. 63
35,888
43,788
35,888
-
-
15 - 19 เม.ย. 63
35,888
43,788
35,888
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู (150420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top