ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT 23 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (180320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT 23 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (180320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 19,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-12FEB-18MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
เมืองฟุกุชิมะ - ย้อนยุคเอโดะชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ 
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟ - ยูโนคามิ ออนเซ็นเท้า 
เทศกาลคามาคุระหิมะประดับไฟสุดโรแมนติก - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 
เมืองยามานาชิ - ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
หมู่บ้านน้ำใส  - โตเกียว - Duty Free - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี 
กันดั้มโอไดบะ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
X X X
  2 เมืองฟุกุชิมะ - ย้อนยุคเอโดะชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟ - ยูโนคามิ ออนเซ็นเท้า - เทศกาลคามาคุระหิมะประดับไฟสุดโรแมนติก - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร อาหาร X
  3 เมืองยามานาชิ - ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใส - โตเกียว
อาหาร อาหาร X
  4 Duty Free - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี -กันดั้มโอไดบะ - สนามบินนาริตะ
อาหาร X X
  5 สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองฟุกุชิมะ - ย้อนยุคเอโดะชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟ - ยูโนคามิ ออนเซ็นเท้า - เทศกาลคามาคุระหิมะประดับไฟสุดโรแมนติก - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองยามานาชิ - ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใส - โตเกียว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : Duty Free - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี -กันดั้มโอไดบะ - สนามบินนาริตะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT 23 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (180320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top