ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH 03 HOKKAIDO I LOVE YOU 5 วัน 3 คืน (200320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH 03 HOKKAIDO I LOVE YOU 5 วัน 3 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ราคาเริ่มต้น 23,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-6DEC19-20MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
เมืองอาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ขบวนพาเหรดเพนกวิน 
แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - ลานสกี Shikisai - เมืองโอตารุ 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต 
DUTY FREE - เมืองซัปโปโร - นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปปโร 
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ภายในเมืองซัปโปโรมีไกด์แนะนำเส้นทางให้ หรือ                                    
OPTION A เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ ท่องเที่ยวหุบเขานรกจิโงคุดานิ 
ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ 
ตลาดปลาโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด
X X X
  2 สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ขบวนพาเหรดเพนกวิน -แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
X อาหาร X
  3 ลานสกี Shikisai - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต – DUTY FREE - เมืองซัปโปโร - นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปปโร กรณีผู้เดินทางพีเรียต 7-11 ก.พ 2563 โปรแกรมเปลี่ยนจากการนั่งชิงช้าสวรรค์ เป็นเที่ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL แทน
อาหาร อาหาร X
  4 อิสระท่องเที่ยว หรือ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ภายในเมืองซัปโปโร มี ไกด์แนะนำเส้นทางให้ หรือ OPTION A เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ ท่องเที่ยวหุบเขานรกจิโงคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ
อาหาร X X
  5 ตลาดปลาโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ขบวนพาเหรดเพนกวิน -แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลานสกี Shikisai - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต – DUTY FREE - เมืองซัปโปโร - นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปปโร กรณีผู้เดินทางพีเรียต 7-11 ก.พ 2563 โปรแกรมเปลี่ยนจากการนั่งชิงช้าสวรรค์ เป็นเที่ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL แทน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยว หรือ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ภายในเมืองซัปโปโร มี ไกด์แนะนำเส้นทางให้ หรือ OPTION A เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ ท่องเที่ยวหุบเขานรกจิโงคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ตลาดปลาโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH 03 HOKKAIDO I LOVE YOU 5 วัน 3 คืน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top