ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP76-SL PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5 วัน 3 คืน (190320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP76-SL PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5 วัน 3 คืน (190320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 18,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-11JAN-19MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
ศาลเจ้าดาไซฟุ – สะพานแขวน โคโคโนเอะ 
หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ – ยูเมะทาวน์ 
แช่ออนเซ็น - ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า) 
โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – วัดโทโชจิ 
DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สะพานแขวน โคโคโนเอะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ – ยูเมะทาวน์ – แช่ออนเซ็น
X X X
  3 ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า) - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – วัดโทโชจิ – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
อาหาร X X
  4 อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  5 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สะพานแขวน โคโคโนเอะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ – ยูเมะทาวน์ – แช่ออนเซ็น
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า) - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – วัดโทโชจิ – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP76-SL PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5 วัน 3 คืน (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top