ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP54-SL PRO WINTER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 วัน 3 คืน (220320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP54-SL PRO WINTER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 วัน 3 คืน (220320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น กิฟุ
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-1DEC19-22MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
AEON MALL GIFU - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)
FUJI - เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE
NAGASHIMA OUTLET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU
X อาหาร X
  2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – FUJI - แช่ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
อาหาร อาหาร X
  4 ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – FUJI - แช่ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP54-SL PRO WINTER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 วัน 3 คืน (220320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top