ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP20-SL PRO OSAKA KYOTO PINK WOW 4 วัน 3 คืน (160420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP20-SL PRO OSAKA KYOTO PINK WOW 4 วัน 3 คืน (160420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-21MAR-16APR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - EXPO CITY
เกียวโต - ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ 
ร้านชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ชมซากุระ ณ ย่านกิออน - โอซาก้า 
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) 
อิสระช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - EXPO CITY
X X X
  2 เกียวโต - ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ - ร้านชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมซากุระ ณ ย่านกิออน - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร X
  3 อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
อาหาร X X
  4 ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - EXPO CITY
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เกียวโต - ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ - ร้านชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมซากุระ ณ ย่านกิออน - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP20-SL PRO OSAKA KYOTO PINK WOW 4 วัน 3 คืน (160420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top