ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XJ53-C01 HAPPY HOKKAIDO Snow White 5 วัน 3 คืน (200320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XJ53-C01 HAPPY HOKKAIDO Snow White 5 วัน 3 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 25,876
รหัสทัวร์ THH3-XJ-JP-1DEC19-20MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-shikisai no ("Snow Land")
DUTY FREEE-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ – โรงแรม
X X อาหาร
  2 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – shikisai no (
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
อาหาร X X
  4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
อาหาร X X
  5 สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ – โรงแรม
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – shikisai no (
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XJ53-C01 HAPPY HOKKAIDO Snow White 5 วัน 3 คืน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top