ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2FUK-TG001 KYUSHU รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6 วัน 4 คืน (170320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2FUK-TG001 KYUSHU รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6 วัน 4 คืน (170320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 40,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-JP-10JAN-17MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้
ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ
ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง
ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ
ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ
ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ
สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ
โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ยามากุจิ
ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ
HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  3 ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น (ปู Takezaki) – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
อาหาร อาหาร X
  5 ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิน
อาหาร X X
  6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น (ปู Takezaki) – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2FUK-TG001 KYUSHU รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6 วัน 4 คืน (170320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top