ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZKMG02 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2) (270620)
ทัวร์จีน : ZKMG02 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2) (270620)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-CN-8FEB-27JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เมืองเสี่ยงยิน - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมค่ากระเช้า)
เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (รวมค่าตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก
เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ 
ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน
X X อาหาร
  2 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZKMG02 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2) (270620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top