ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZCTU05 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2) 6 วัน 3 คืน (030420)
ทัวร์จีน : ZCTU05 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2) 6 วัน 3 คืน (030420)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จีน เฉิงตู
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THZ1-8L-CN-7JAN-3APR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน 8L
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว) – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว) – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
15,999
19,999
15,999
-
-
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
15,999
19,999
15,999
-
-
03 - 08 มี.ค. 63
13,999
17,999
13,999
-
-
04 - 09 มี.ค. 63
13,999
17,999
13,999
-
-
05 - 10 มี.ค. 63
13,999
17,999
13,999
-
-
06 - 11 มี.ค. 63
13,999
17,999
13,999
-
-
10 - 15 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
11 - 16 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
12 - 17 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
13 - 18 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
17 - 22 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
18 - 23 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
19 - 24 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
20 - 25 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
24 - 29 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
25 - 30 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
26 - 31 มี.ค. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
27 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
31 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63
14,999
18,999
14,999
-
-
01 - 06 เม.ย. 63
15,999
19,999
15,999
-
-
02 - 07 เม.ย. 63
15,999
19,999
15,999
-
-
03 - 08 เม.ย. 63
15,999
19,999
15,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZCTU05 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2) 6 วัน 3 คืน (030420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top