ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : XJPVG03 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เข่ออ้าย (290520)
ทัวร์จีน : XJPVG03 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เข่ออ้าย (290520)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-CN-5FEB-29MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล 
ขึ้นตึก SWFC ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 
ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
X X X
  2 กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
อาหาร X X
  5 ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : XJPVG03 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เข่ออ้าย (290520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top