ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : WE102 ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน (100620)
ทัวร์จีน : WE102 ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน (100620)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ฟ่งหวง
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ฉางซา
ราคาเริ่มต้น 12,888
รหัสทัวร์ THB12-WE-CN-18MAR-10JUN20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
ฉางซา-ฉางเต๋อ-สวนฟงหลินฮวาไห่
เมืองฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว 
จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
ถนนคนเดินหวงซิงหลู่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเต๋อ
X X X
  2 สวนฟงหลินฮวาไห่-เมืองฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:เขาอวตาร
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงหลู่-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเต๋อ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สวนฟงหลินฮวาไห่-เมืองฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:เขาอวตาร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงหลู่-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : WE102 ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน (100620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top