ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHWECKG16 อู่หลง ดอกเฟื่องฟ้า ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก 5 วัน 4 คืน (270320)
ทัวร์จีน : SHWECKG16 อู่หลง ดอกเฟื่องฟ้า ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก 5 วัน 4 คืน (270320)
เส้นทาง ทัวร์จีน อู่หลง
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 20,999
รหัสทัวร์ THS3-WE-CN-19FEB-27MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
ฉงชิ่ง-ถนนโบราณหลงเหมินห้าว
อู่หลง-เมืองโบราณหยางเจี่ยว-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว
พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-ถนนโบราณหลงเหมินห้าว
X X อาหาร
  2 ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองโบราณหยางเจี่ยว-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-ฉงชิ่ง-อิสระ ช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-ถนนโบราณหลงเหมินห้าว
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองโบราณหยางเจี่ยว-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-ฉงชิ่ง-อิสระ ช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHWECKG16 อู่หลง ดอกเฟื่องฟ้า ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก 5 วัน 4 คืน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top