ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHCACTU5 จิ่วจ้ายโกว ดอกแก้ว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (260620)
ทัวร์จีน : SHCACTU5 จิ่วจ้ายโกว ดอกแก้ว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (260620)
เส้นทาง ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จีน เฉิงตู
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 24,999
รหัสทัวร์ THS3-CA-CN-21FEB-26JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน CA
เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาในอุทยาน)
โชว์ทิเบต-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู
X X X
  2 เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาในอุทยาน)-โชว์ทิเบต
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-เฉิงตู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาในอุทยาน)-โชว์ทิเบต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
11 - 16 มี.ค. 63
24,999
29,499
24,999
24,999
24,999
26 - 31 มี.ค. 63
24,999
29,499
24,999
24,999
24,999
04 - 09 เม.ย. 63
25,999
30,499
25,999
25,999
25,999
10 - 15 เม.ย. 63
31,999
36,499
31,999
31,999
31,999
12 - 17 เม.ย. 63
31,999
36,499
31,999
31,999
31,999
13 - 18 เม.ย. 63
31,999
36,499
31,999
31,999
31,999
17 - 22 เม.ย. 63
25,999
30,499
25,999
25,999
25,999
24 - 29 เม.ย. 63
25,999
30,499
25,999
25,999
25,999
01 - 06 พ.ค. 63
26,999
31,499
26,999
26,999
26,999
29 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
26,999
31,499
26,999
26,999
26,999
26 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63
26,999
31,499
26,999
26,999
26,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHCACTU5 จิ่วจ้ายโกว ดอกแก้ว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (260620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top