ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PVG12 SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ 5 วัน 3 คืน (240420)
ทัวร์จีน : PVG12 SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ 5 วัน 3 คืน (240420)
เส้นทาง ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 12,889
รหัสทัวร์ THG15-XJ-CN-21FEB-24APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) 
STARBUCK RESERVE ROASTERY 
ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน 
ผ่านชมหอไข่มุก - ถนนนานกิง 
อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ย่านซินเทียนตี้ 
สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้า)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  2 เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้านใบชา – STARBUCK RESERVE ROASTERY
X อาหาร อาหาร
  3 ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ผ่านชมหอไข่มุก – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ย่านซินเทียนตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้า)
อาหาร X X
  5 สนามบินผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้านใบชา – STARBUCK RESERVE ROASTERY
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ผ่านชมหอไข่มุก – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ย่านซินเทียนตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้า)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PVG12 SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ 5 วัน 3 คืน (240420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top