ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PEK03 BEIJING นางพญาเหนือมังกร 5D3N (141020)
ทัวร์จีน : PEK03 BEIJING นางพญาเหนือมังกร 5D3N (141020)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THG15-HU-CN-1APR-14OCT20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน HU
เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน
หอฟ้าบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า
ชมโชว์กายกรรม - วัดลามะ – ยางพารา
นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง
ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ๋ง - ร้านหยก
กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN
TELIHUA ART 3D GALLERY
ร้านบัวหิมะ - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – หอฟ้าบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – ชมโชว์กายกรรม
X อาหาร อาหาร
  3 วัดลามะ – ยางพารา – นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ๋ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D GALLERY – ร้านบัวหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – หอฟ้าบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – ชมโชว์กายกรรม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดลามะ – ยางพารา – นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ๋ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D GALLERY – ร้านบัวหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 14 มิ.ย. 63
14,999
20,899
14,999
17,999
17,999
17 - 21 มิ.ย. 63
14,999
20,899
14,999
17,999
17,999
24 - 28 มิ.ย. 63
13,999
19,899
13,999
16,999
16,999
02 - 06 ก.ค. 63
19,999
27,899
19,999
22,999
22,999
03 - 07 ก.ค. 63
19,999
27,899
19,999
22,999
22,999
19 - 23 ส.ค. 63
14,999
20,899
14,999
17,999
17,999
26 - 30 ส.ค. 63
14,999
20,899
14,999
17,999
17,999
02 - 06 ก.ย. 63
13,999
19,899
13,999
16,999
16,999
09 - 13 ก.ย. 63
13,999
19,899
13,999
16,999
16,999
07 - 07 ต.ค. 63
14,999
20,899
14,999
17,999
17,999
14 - 18 ต.ค. 63
14,999
20,899
14,999
17,999
17,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PEK03 BEIJING นางพญาเหนือมังกร 5D3N (141020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top