ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PEK01 ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 5D3N (220420)
ทัวร์จีน : PEK01 ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 5D3N (220420)
เส้นทาง ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 17,989
รหัสทัวร์ THG15-TG-CN-15JAN-22APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์สมุนไพรจีน(บัวหิมะ)-โชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ทะเลสาบโฮ่วไห่-ไข่มุก
นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน
SNOW WORLD-ถนนหวังฟู่จิ่ง-พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง
X X X
  2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดลามะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์) – ถนนหวังฟู่จิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดลามะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์) – ถนนหวังฟู่จิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PEK01 ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 5D3N (220420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top