ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PARADISE CHONGQING 5 วัน 4 คืน (110420)
ทัวร์จีน : PARADISE CHONGQING 5 วัน 4 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์จีน ฉงชิ่ง
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน อู่หลง
ราคาเริ่มต้น 33,500
รหัสทัวร์ THB2-WE-CN-17MAR-11APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
ฉงชิ่ง - อู่หลง - เขานางฟ้า 
อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รถแบตเตอรี่) 
ระเบียงแก้ว - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) 
เมืองโบราณซือซีโข่วต้าจู๋ 
ผาหินแกะสลัก นั่งรถแบตเตอรี่(มรดกโลก) 
เมืองโบราณชางโจ – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย 
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) 
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - หงหยาต้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง
X X อาหาร
  2 เดินทาง อู่หลง – เขานางฟ้า-อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว (OPTION *โชว์ Impression Wulong*)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อู่หลง – ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) – เมืองโบราณซือซีโข่ว – ฉงชิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – ผาหินแกะสลัก นั่งรถแบตเตอรี่(มรดกโลก) – เมืองโบราณชางโจ - ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง)-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย หงหยาต้ง – สนามบินฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เดินทาง อู่หลง – เขานางฟ้า-อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว (OPTION *โชว์ Impression Wulong*)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อู่หลง – ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) – เมืองโบราณซือซีโข่ว – ฉงชิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – ผาหินแกะสลัก นั่งรถแบตเตอรี่(มรดกโลก) – เมืองโบราณชางโจ - ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง)-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย หงหยาต้ง – สนามบินฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PARADISE CHONGQING 5 วัน 4 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top