ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : MU114 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (240320)
ทัวร์จีน : MU114 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (240320)
เส้นทาง ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THB12-MU-CN-19FEB-24MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน MU
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม
เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้
วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
X อาหาร อาหาร
  2 ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”-สระน้ำมังกรดำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ประตูไก่ทองม้าหยก
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”-สระน้ำมังกรดำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ประตูไก่ทองม้าหยก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : MU114 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top