ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1XIY-FD012 ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน (220520)
ทัวร์จีน : GQ1XIY-FD012 ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน (220520)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ซีอาน
ราคาเริ่มต้น 17,900
รหัสทัวร์ THG1-FD-CN-29MAR-22MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-ถนนมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองซีอาน
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
วัดชิงหลง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
วัดลามะ-ชมแสงสีเมืองซีอาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
X X X
  2 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-ถนนมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 กำแพงเมืองซีอาน-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดชิงหลง –เจดีย์ห่านป่าใหญ่-วัดลามะ-ชมแสงสีเมืองซีอาน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-ถนนมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กำแพงเมืองซีอาน-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดชิงหลง –เจดีย์ห่านป่าใหญ่-วัดลามะ-ชมแสงสีเมืองซีอาน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1XIY-FD012 ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน (220520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top