ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1XIY-FD010 เจาะลึก ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน (240620)
ทัวร์จีน : GQ1XIY-FD010 เจาะลึก ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน (240620)
เส้นทาง ทัวร์จีน ลั่วหยาง
ทัวร์จีน ซีอาน
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 22,900
รหัสทัวร์ THG1-FD-CN-2APR-24JUN20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน FD
ซีอาน - ลั่วหยาง -วัดเส้าหลิน
ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง-ถนนมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
X X X
  2 ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1XIY-FD010 เจาะลึก ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน (240620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top