ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1PVG-CZ005 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม 5 วัน 3 คืน (230320)
ทัวร์จีน : GQ1PVG-CZ005 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม 5 วัน 3 คืน (230320)
เส้นทาง ทัวร์จีน หังโจว
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 10,900
รหัสทัวร์ THG1-CZ-CN-15JAN-23MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน CZ
เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศูนย์ไข่มุก –พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย
ล่องเรือคลองขุด - เมืองโบราณอู๋ซี
หังโจว – โรงงานผ้าไหม – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู -อิสระช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET
ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก (ไม่รวมค่าขึ้น)
หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ –  โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้
วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
ถนนนานกิง-Starbuck Reserve roastery
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี –พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) –ศูนย์ไข่มุก –พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย-ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี
X อาหาร อาหาร
  3 อู๋ซี - หังโจว – โรงงานผ้าไหม – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู – อิสระช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 หังโจว - เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก (ไม่รวมค่าขึ้น)- หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - Starbuck Reserve Roastery – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี –พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) –ศูนย์ไข่มุก –พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย-ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อู๋ซี - หังโจว – โรงงานผ้าไหม – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู – อิสระช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หังโจว - เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก (ไม่รวมค่าขึ้น)- หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - Starbuck Reserve Roastery – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1PVG-CZ005 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม 5 วัน 3 คืน (230320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top