ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1KMG-MU005 SAVE PRICE คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (280320)
ทัวร์จีน : GQ1KMG-MU005 SAVE PRICE คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ THG1-MU-CN-14FEB-28MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน MU
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
เมืองโบราณแชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-สระมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
ลี่เจียง-ฉู่สง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
X อาหาร อาหาร
  2 วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้ง-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรณณภูมิ)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้ง-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรณณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1KMG-MU005 SAVE PRICE คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top