ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1HGH-CA001 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (250620)
ทัวร์จีน : GQ1HGH-CA001 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (250620)
เส้นทาง ทัวร์จีน หังโจว
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ THG1-CA-CN-20FEB-25JUN20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน CA
หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู้จี้ 
วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป 
หนานไห่กวนอิม - หังโจว 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - เซี่ยงไฮ้
ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม 
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์
ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม- หนิงปอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี่ยงไฮ้ (สนามินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม- หนิงปอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี่ยงไฮ้ (สนามินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1HGH-CA001 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top