ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1CTU-TG004 เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (080520)
ทัวร์จีน : GQ1CTU-TG004 เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (080520)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เฉิงตู
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น 21,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-CN-7FEB-8MAY20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่-อุทยานสวรรค์การ์เซีย
หวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพารา
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เม่าเสี้ยน
X X อาหาร
  2 เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่-อุทยานสวรรค์การ์เซีย-เม่าเสี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เม่าเสี้ยน-หวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เม่าเสี้ยน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่-อุทยานสวรรค์การ์เซีย-เม่าเสี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เม่าเสี้ยน-หวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
13 - 18 มี.ค. 63
22,900
26,400
22,900
22,900
21,900
20 - 25 มี.ค. 63
22,900
26,400
22,900
22,900
21,900
03 - 08 เม.ย. 63
22,900
26,400
22,900
22,900
21,900
10 - 15 เม.ย. 63
27,900
31,400
27,900
27,900
26,900
12 - 17 เม.ย. 63
27,900
31,400
27,900
27,900
26,900
24 - 29 เม.ย. 63
22,900
26,400
22,900
22,900
21,900
03 - 08 พ.ค. 63
22,900
26,400
22,900
22,900
21,900
08 - 13 พ.ค. 63
22,900
26,400
22,900
22,900
21,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1CTU-TG004 เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (080520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top