ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : FT-CTU SL01V เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 4 คืน (100420)
ทัวร์จีน : FT-CTU SL01V เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 4 คืน (100420)
เส้นทาง ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จีน เฉิงตู
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 19,900
รหัสทัวร์ THF4-SL-CN-18FEB-10APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน SL
เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี
เมืองโบราณซงพาน - อุทยานจิ่วจ้ายโกว
อุทยานโหม่วหนีโกว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เฉิงตู
X X X
  2 เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานโหม่วหนีโกว – เฉิงตู
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เฉิงตู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานจิ่วจ้ายโกว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานโหม่วหนีโกว – เฉิงตู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : FT-CTU SL01V เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 4 คืน (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top