ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : CSKMGMU17 คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5D4N (130420)
ทัวร์จีน : CSKMGMU17 คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5D4N (130420)
เส้นทาง ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 15,899
รหัสทัวร์ THC4-MU-CN-19FEB-13APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน MU
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋ - ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋ ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋ ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : CSKMGMU17 คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5D4N (130420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top