ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : BT-LJG03 8L มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (220420)
ทัวร์จีน : BT-LJG03 8L มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (220420)
เส้นทาง ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ THB11-8L-CN-26FEB-22APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน 8L
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 
ช่องแคบเสือกระโจน 
เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  
วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี)  
เมืองลี่เจียง -  อุทยานน้ำหยก  
เมืองโบราณซู่เหอ  -  ร้านบัวหิมะ     
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ)  
ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี)   
ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม)  
สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง     

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียงซันยี่ - เมืองต้าหลี่
X X อาหาร
  2 เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) - เมืองลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) - ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองลี่เจียง - ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียงซันยี่ - เมืองต้าหลี่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) - เมืองลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) - ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองลี่เจียง - ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : BT-LJG03 8L มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (220420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top