ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (250320)
ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ THP14-TG-CN-5-25MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –  ลี่เจียง – บึงมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า
หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก  – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - หุบเขาพระจันทร์สีเงิน
วัดลามะซงจ้านหลิน – จงเตี้ยน – เมืองโบราณซูเหอ
ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบราณกวนตู้– ร้านใบชา
วัดหยวนทง– สวนน้ำตก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
X X อาหาร
  2 ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ต้าลี่ – ลี่เจียง – บึงมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า – หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน – จงเตี้ยน – ลี่เจียง – เมืองโบราณซูเหอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบราณกวนตู้– ร้านใบชา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วัดหยวนทง– สวนน้ำตก – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ต้าลี่ – ลี่เจียง – บึงมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า – หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน – จงเตี้ยน – ลี่เจียง – เมืองโบราณซูเหอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบราณกวนตู้– ร้านใบชา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดหยวนทง– สวนน้ำตก – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top