ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (230920)
ทัวร์จีน : หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (230920)
เส้นทาง ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 14,777
รหัสทัวร์ THS1-8L-CN-29JAN-23SEP20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน 8L
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองจงเตี้ยน 
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดชงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) 
OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 
อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) 
สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - เมืองต้าหลี่
X X อาหาร
  2 เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองจงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดชงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - เมืองต้าหลี่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองจงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดชงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (230920)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top