ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (180320)
ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (180320)
เส้นทาง ทัวร์จีน ซัวเถา
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THP14-CZ-CN-12FEB-18MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CZ
ซัวเถา – เทงไฮ่ -สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช 
สปาน้ำแร่ทะเล - จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว 
เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ
ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  
อิสระเยี่ยมญาติ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ซัวเถา – เทงไฮ่ -สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช - จางโจว - สปาน้ำแร่ทะเล
X X อาหาร
  2 จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
อาหาร X X
  5 ซัวเถา –กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – ซัวเถา – เทงไฮ่ -สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช - จางโจว - สปาน้ำแร่ทะเล
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ซัวเถา –กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
17,888
22,888
-
-
-
04 - 08 มี.ค. 63
17,888
22,888
-
-
-
05 - 09 มี.ค. 63
17,888
22,888
-
-
-
11 - 15 มี.ค. 63
17,888
22,888
-
-
-
18 - 22 มี.ค. 63
17,888
22,888
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (180320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top