ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ต้าหลี่ อาณาจักรน่านเจ้า 4 วัน 3 คืน (190320)
ทัวร์จีน : ต้าหลี่ อาณาจักรน่านเจ้า 4 วัน 3 คืน (190320)
เส้นทาง ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ THP14-MU-CN-14JAN-19MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน MU
คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่        
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม
หยางปี้ – หมู่บ้านวอลนัท – อุทยานสือเหมินกวน  
อุทยานจีจู๋ซาน – ยอดเขาจินติ่ง (นั่งกระเช้า)
ถนนคนเดิน – ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง
เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ+ชมนกนางนวล
ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
X อาหาร อาหาร
  2 ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – หยางปี้ – หมู่บ้านวอลนัท – อุทยานสือเหมินกวน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อุทยานจีจู๋ซาน – ยอดเขาจินติ่ง (นั่งกระเช้า) – ต้าหลี่ – คุนหมิง – ถนนคนเดิน – ร้านผ้าไหม
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดหยวนทง – เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ+ชมนกนางนวล – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – หยางปี้ – หมู่บ้านวอลนัท – อุทยานสือเหมินกวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานจีจู๋ซาน – ยอดเขาจินติ่ง (นั่งกระเช้า) – ต้าหลี่ – คุนหมิง – ถนนคนเดิน – ร้านผ้าไหม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดหยวนทง – เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ+ชมนกนางนวล – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ต้าหลี่ อาณาจักรน่านเจ้า 4 วัน 3 คืน (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top