ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : ZTBS01 จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6D3N (เลสโก สโนว์อินเลิฟ) (260320)
ทัวร์จอร์เจีย : ZTBS01 จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6D3N (เลสโก สโนว์อินเลิฟ) (260320)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 33,999
รหัสทัวร์ THZ1-TK-GD-20DEC19-26MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TK
ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี
เมืองสเตปันสมินดา – โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – สกีรีสอร์ท
เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่
มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี
เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ
เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี
โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี
เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา
โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี
ถนนคนเดินชาเดอนี่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองสเตปันสมินดา – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – สกีรีสอร์ท
X X อาหาร
  3 เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
อาหาร อาหาร X
  6 ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองสเตปันสมินดา – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – สกีรีสอร์ท
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองกูดาอูรี – อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เมืองทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
12 - 17 มี.ค. 63
34,999
42,998
34,999
34,999
34,999
16 - 21 มี.ค. 63
34,999
42,998
34,999
34,999
34,999
26 - 31 มี.ค. 63
34,999
42,998
34,999
34,999
34,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : ZTBS01 จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6D3N (เลสโก สโนว์อินเลิฟ) (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top