ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : WQR2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน (240320)
ทัวร์จอร์เจีย : WQR2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน (240320)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-GD-20FEB-24MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
ทบิลิซี่ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมวิว
อัลคัลซิเคห์ – ป้อมอัลคัลซิเคห์
วาดเซีย - โบสถ์บาทูมิ - ล่องเรือทะเลดำ
ถ้ำโพรมีธีอุส – คูไทซี - โบสถ์ เกลาตี – โกรี
พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – อัลลิซิเคห์ - ป้อมอานานูรี
วิหารจวารี – วิหารสเวติสโควี่ – ซิงนากี
โบสถ์นินา - หอนาฬิกา – สะพานสันติภาพ
โบสถ์เมเตคี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โดฮา
X อาหาร อาหาร
  2 โดฮา – ทบิลิซี่ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมวิว
X อาหาร อาหาร
  3 บอร์โจมิ – อัลคัลซิเคห์ – ป้อมอัลคัลซิเคห์ – วาดเซีย – โบสถ์ – บาทูมิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บาทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ – ถ้ำโพรมีธีอุส – คูไทซี – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 คูไทซี – โบสถ์ เกลาตี – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – อัลลิซิเคห์ – ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ทบิลิซี่ – ป้อมอานานูรี – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโควี่ – ซิงนากี – โบสถ์นินา
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ทบิลิซี่ – ชมเมือง – หอนาฬิกา – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เมเตคี – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  8 โดฮา – กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โดฮา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – ทบิลิซี่ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมวิว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บอร์โจมิ – อัลคัลซิเคห์ – ป้อมอัลคัลซิเคห์ – วาดเซีย – โบสถ์ – บาทูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บาทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ – ถ้ำโพรมีธีอุส – คูไทซี – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คูไทซี – โบสถ์ เกลาตี – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – อัลลิซิเคห์ – ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทบิลิซี่ – ป้อมอานานูรี – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโควี่ – ซิงนากี – โบสถ์นินา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทบิลิซี่ – ชมเมือง – หอนาฬิกา – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เมเตคี – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : โดฮา – กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : WQR2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top