ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : VIEWTK05A แกรนด์ จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (300420)
ทัวร์จอร์เจีย : VIEWTK05A แกรนด์ จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (300420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THV7-TK-GD-11MAR-30APR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบลู-ทบิลิซี-บอร์โจมิ-สวนบอร์โจมิ
ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว-บอร์โจมิ-วาดเซีย
Church of Dormition-บาทูมิ
ชมเมืองบาทูมิ-ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ
รูปปั้นอาลีและนีโน่- Alphabetic Tower
จตุรัสเปียซซ่า-ถ้ำโพรมีธีอุส-คูไทซี
อารามเกลาติ-เมืองโกรี
พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน
เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองมัคเคต้า
วิหารสเวทิตสโคเวลี-เมืองซิกนากิ
สำนักนักบวชจอร์เจียออร์โธด็อก
ย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย
ป้อมอนานูรี-อิสระช็อปปิ้งที่ห้าง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-อิสตันบลู
X X X
  2 อิสตันบลู-ทบิลิซี-บอร์โจมิ-สวนบอร์โจมิ-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว
X X อาหาร
  3 บอร์โจมิ-วาดเซีย- Church of Dormition-บาทูมิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ชมเมืองบาทูมิ-ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ-รูปปั้นอาลีและนีโน่- Alphabetic Tower -จตุรัสเปียซซ่า-ถ้ำโพรมีธีอุส-คูไทซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อารามเกลาติ-เมืองโกรี-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน -เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ -เมืองมัคเคต้า-วิหารสเวทิตสโคเวลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองซิกนากิ-สำนักนักบวชจอร์เจียออร์โธด็อก – กรุงทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ทบิลิซี -ป้อมอนานูรี-อิสระช็อปปิ้งที่ห้าง-ทบิลิซี -อิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-อิสตันบลู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบลู-ทบิลิซี-บอร์โจมิ-สวนบอร์โจมิ-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บอร์โจมิ-วาดเซีย- Church of Dormition-บาทูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชมเมืองบาทูมิ-ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ-รูปปั้นอาลีและนีโน่- Alphabetic Tower -จตุรัสเปียซซ่า-ถ้ำโพรมีธีอุส-คูไทซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อารามเกลาติ-เมืองโกรี-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน -เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ -เมืองมัคเคต้า-วิหารสเวทิตสโคเวลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองซิกนากิ-สำนักนักบวชจอร์เจียออร์โธด็อก – กรุงทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทบิลิซี -ป้อมอนานูรี-อิสระช็อปปิ้งที่ห้าง-ทบิลิซี -อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : VIEWTK05A แกรนด์ จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (300420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top