ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 48,888
รหัสทัวร์ THP3-TK-TK-20SEP-9APR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TK
อิสตัลบูล - ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ 
กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี
ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่
BARJOMI – TBILISI     
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - อิสตัลบูล
X X X
  2 อิสตัลบูล - ทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 BARJOMI – TBILISI
อาหาร อาหาร X
  7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - อิสตัลบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตัลบูล - ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : BARJOMI – TBILISI
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top