ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : TBS09 DELIGHT OF GEORGIA 8D5N (030420)
ทัวร์จอร์เจีย : TBS09 DELIGHT OF GEORGIA 8D5N (030420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THG15-TK-GD-23MAR-3APR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี
ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
เมืองกูดาอูรี -  เมืองทบิลิซี - กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน
อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี - ตลาดเช้าเมืองคูไตซี
อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่
ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
โบสถ์เซนต์ทรีนีตี้ – สะพานแห่งมิตรภาพ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี)
X X X
  2 อิสตันบูล (ตุรกี) – สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
X อาหาร อาหาร
  3 ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า-โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-ทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 โบสถ์เซนต์ทรีนีตี้ – สะพานแห่งมิตรภาพ – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล (ตุรกี) – สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า-โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : โบสถ์เซนต์ทรีนีตี้ – สะพานแห่งมิตรภาพ – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : TBS09 DELIGHT OF GEORGIA 8D5N (030420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top