ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : TBS07 GEORGIA IN DREAM 6D4N (050520)
ทัวร์จอร์เจีย : TBS07 GEORGIA IN DREAM 6D4N (050520)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THG15-XJ-GD-10MAR-5MAY20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี
ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - ป้อมนาริคาร่า – ถนนคนเดินชาเดอนี่
ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
เมืองกูดาอูรี - เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน
อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia
โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ - วิหารบอดี – เมืองซิกนากี
ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี
X X X
  2 สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า – ถนนคนเดินชาเดอนี่
X อาหาร อาหาร
  3 ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า – ถนนคนเดินชาเดอนี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – เมืองทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : TBS07 GEORGIA IN DREAM 6D4N (050520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top