ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-TK002 I AM IN GEORGIA จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (040620)
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-TK002 I AM IN GEORGIA จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (040620)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THG1-TK-GD-12JAN-4JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี 
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี
อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ 
ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ – รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower 
ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ - เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป
ถ้ำโพรมิธีอุส – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี - ป้อมอันนานูรี 
อ่างเก็บน้ำชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี 
วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - ชมการแสดงพื้นเมือง
เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา 
โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี
X X X
  3 อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ – รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
X X X
  4 เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถ้ำโพรมิธีอุส – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
X X X
  5 ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
X X X
  6 อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
X X X
  7 เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล
X X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ – รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถ้ำโพรมิธีอุส – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ : ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
อาหาร : X  X  X
วัน 6
สถานที่ : อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 7
สถานที่ : เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-TK002 I AM IN GEORGIA จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (040620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top